Information för personal


Så påverkades eleverna av våra besök
 
Läs elevernas tankar om psykisk ohälsa
 
Se filmen om Stanna kvar i skolan

Läs fakta om psykisk ohälsa och skolavhopp
 
Här finns ungas berättelser om psykisk ohälsa - tipsa gärna era unga om sidan!
 
Plug-In - Det största nationella projektet för att få unga att stanna kvar i skolan
 
 
Syftet med projektet Stanna kvar i skolan är att initiera samtal om psykisk ohälsa bland de unga. Vi vill sprida kunskap och minska fördomar om psykisk ohälsa, så att fler unga vågar prata om hur de mår på insidan och söka hjälp när de mår dåligt. Det får inte gå så långt att man stannar hemma från skolan under lägre perioder eller i värsta fall hoppar av. Läs fakta om psykisk ohälsa och skolavhopp
 
Upplägg
Upplägget ser lite olika ut beroende på målgrupp och storlek: Vi träffar allt från personal och elevhälsan till enskilda klasser och stora grupper med flera klasser samtidigt. Vi vill gärna att Elevhälsan deltar på klassträffarna, om möjligt.

Personal
När vi träffar personalen får ni träffa en ambassadör. Ambassadören berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa i skolan under 15-20 min och därefter får ni ställa frågor. Vi kan också hålla en presentation om vad som inte fungerar/fungerar enligt forskningen, när det gäller avhopp i skolan. Besöket blir då 20 min längre.

Elever
Vi kan träffa enskilda klasser eller stora grupper samtidigt. Det går bra med två grupper på samma dag, men helst med lunch emellan.
Upplägget är som följande:
- En ambassadör (ibland två) berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa i skolan.
- Eleverna får ställa frågor till ambassadören.
- Ambassadören ställer en fråga till eleverna som de får diskutera i små grupper eller två och två, där de ska reflektera kring psykisk ohälsa.
- Svaren redovisas på whiteboard, blädderblock, ppt eller vad som finns till hands.
- Ytterligare en fråga ställs och samma procedur upprepas.
- Vi tittar tillsammans på svaren på tavlan och reflekterar över dem.
- Eleverna får fundera över en sak de har med sig efter dagen, som de kan göra annorlunda.
- Vi informerar om hur man söker hjälp och om Stödwebben.
Ett besök tar ca 2 h.

Anmälan
Skicka ett mej till info@hjarnkollstockholm.se med ämnet "Stanna kvar i skolan". Projektet pågår 2018 ut, men vi hoppas kunna fortsätta verksamheten efter det.

Kostnadsfritt
Ett besök av Stanna kvar i skolan kostar er inget eftersom projektet finansieras av Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms stad.