Så tycker eleverna

Efter våra workshopbesök på skolorna har eleverna fått fylla i en enkät. 670 elever har medverkat till sammanställningen nedan.


 

Det starkaste svaret är kring om man kommer göra något om en kompis mår dåligt, där 70% svarat ”ja absolut”. Och tillsammans med ”ja kanske” utgör de 91% av svaren. Eftersom de får reflektera just kring frågan ”Vad gör man när en kompis mår dåligt”, ser vi detta som ett lyckat resultat av workshopen. Även svaren på ”jag har lärt mig mer om vad jag kan göra när en kompis mår dåligt” (81% svarade ja lite eller ja mycket) och ”jag har lärt mig mer om hur jag ser att en kompis mår dåligt” (76% svarade ja lite eller ja mycket), frågor de reflekterar över på workshopen, får starka svar.

82% upplever att de lärt sig lite eller mycket mer om vad psykisk ohälsa är.

64% uppger att de kanske eller absolut kommer söka hjälp om de själv mår dåligt, och där endast 27% svarat ”Ja absolut”. Här bör skolan fortsätta att utreda vad det beror på att de unga inte känner att de kan söka hjälp när de mår dåligt.

Känslor kommer och går snabbt i unga människors liv, men vi ser att när vi väl börjat prata om psykisk ohälsa, finns ett stort behov hos många av dem att prata om hur de mår. Vi vill med vår workshop göra det lättare att prata om det som är svårt och minska skammen och stigmat kring psykisk ohälsa.