Hur ska jag kunna stanna kvar?

Prata med din mentor, elevhälsan eller någon annan vuxen som du litar på. Säg att du behöver hjälp och att du vill ha ett samtal för att gå igenom hur du kan klara av skolan. Du har rätt att få stöd och det är många unga som är i samma situation som du - du är inte ensam!
 
Det finns många sätt skolan kan hjälpa dig på:

- Att prata om vad du behöver för att komma till skolan
- Få hjälp på lektionerna när du inte hänger med
- Få gå på extralektioner i vissa ämnen
- Få tips om hur du kan få kompisar i skolan
- Få stöd om du t ex inte klarar av att gå på gymnastiken
- Be om att få göra proven muntigt i stället för skriftligt
- Att få sitta ostört eller använda öronproppar om det är jobbigt för dig med många människor och ljud omkring dig
- Om du har problem hemma. Det kan vara t ex att någon i din familj använder för mycket alkohol, tabletter eller tar droger, att någon hotar och slår dig eller att du inte får umgås med vem du vill.

Berätta för någon lärare du kan prata med hur du känner! 
Det är viktigt att du säger tydligt att du behöver prata, så att läraren förstår att det är viktigt. Läraren kanske inte har tid just då, men ni kan bestämma en tid senare, då ni kan prata,
 
Du kan också vända dig till Elevhälsan på skolan. Elevhälsan finns till för att hjälpa dig när du har det jobbigt. Både med din fysiska och psykiska hälsa. De har fått särskild utbildning i att hjälpa dig.
 
Tystnadsplikt
Vad innebär tystnadsplikt och kan jag vara säker på att det jag säger inte förs vidare?
Läs om det här
 
Till startsidan