Varför ska man stanna kvar?

Om man mår dåligt kanske man inte orkar gå till skolan. Det känns ofta lättare att bara stanna hemma, och när man stannat hemma länge så blir det ännu jobbigare att gå till skolan. Kanske känner man sig utanför och att man har svårt att hänga med på lektionerna när man har missat så mycket.
 
Men såhär är det: Det är alltid värt att gå till skolan!
 
Varje dag du tar dig till skolan och varje timme du är där är en vinst för dig och ökar dina möjligheter till en bättre framtid. Det låter kanske konstigt, men man vet genom forskning (där man tittat på jättemånga unga som hoppat av skolan) att det blir bättre om man stannar kvar i skolan. Att gå i skolan gör att det blir lättare att:
- Må bättre - ja, det finns faktiskt forskning som visar att man mår bättre om man går till skolan, även efter flera år.
- Få kompisar och en gemenskap där man hör till.
- Få bättre betyg och genom det komma in på gymnasiet.
- Få ett jobb längre fram.
 
Så det viktigaste är att du söker hjälp. Du kan t ex få hjälp att förstå vad du behöver för att kunna gå till skolan. Det kan handla om allt från att ens komma hemifrån till stöd på lektionerna och på proven. Du kanske inte klarar att vara hela dagar i skolan eller att det är för mycket ljud och människor omkring dig. Detta är inget konstigt - det finns andra som känner likadant som du!
 
Prata med din mentor, elevhälsan eller någon annan vuxen som du litar på. Säg att du behöver hjälp och att du vill ha ett samtal för att gå igenom hur du kan klara av skolan. Du har rätt att få stöd, och det är många unga som är i samma situation som du - du är inte ensam!
 
Elever som hoppat av skolan säger att de gjorde det på grund av:

1. Att de kände sig mobbade eller utanför gemenskapen

2. Att de inte fick stöd på lektionerna

3. Att de vuxna inte brydde sig

4. Dåligt bemötande i skolan

5. Att de inte fick hjälp med skolan när de varit borta en lång tid 

6. Att de behövde mer praktik och mindre teori

7. Stökig skolmiljö

8. Fel programval

9. Psykisk ohälsa eller diagnoser som inte upptäcks
under utbildningen t ex ADHD, ADD, AST, dyslexi och annat

10. Att man har det jobbigt hemma

 
De säger att de hade behövt:

1. Lärare och andra vuxna som bryr sig och inte blundar för problem
2. Tillräckligt med stöd i skolan att klara uppgifterna
3. Mindre klasser och grupper
4. Att studierna anpassas efter ens möjligheter
5. Mer praktik och mindre teori
6. Flexibla tider och scheman
 
Vad behöver du? Kan du prata med någon i skolan om vilket stöd du behöver?

Till startsidan