Ätstörningar

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Om du tänker väldigt mycket på mat och vikt, och din självkänsla är starkt sammankopplad med hur nöjd du känner dig med din kropp kan du ha en ätstörning. Ätstörningar är vanligast hos unga tjejer, men du kan få en ätstörning oavsett ålder, kroppstyp eller kön. Alla ätstörningar skadar kroppen och är destruktiva för din självkänsla och ditt psykiska mående.

Hur vet jag att jag har en ätstörning?
Om du har en ätstörning är du ofta sträng och dömande mot dig själv. Det är vanligt att du skäms över hur du äter eller hur du ser ut. Du undviker att äta med andra, hoppar ofta över måltider och tänker väldigt mycket på mat, vikt och utseende. Tankarna på vad du måste göra varje stund kan bli jobbiga och ta mycket kraft och energi. Du kan få ångest och känna dig väldigt ensam.

Det kan kännas som att mesta i ditt liv kretsar kring mat, skam och kontroll. Du kanske tänker att du måste göra på ett visst sätt, annars får du ångest. Det är vanligt att du får svårt att koncentrera dig och att sova.  Med tiden kan du bli nedstämd eller deprimerad.

Olika typer av ätstörningar
Hetsätning, bulimi och anorexi är de tre vanligaste formerna av ätstörning.

Anorexi innebär att du vill hålla så låg vikt som möjligt, och du håller dig därför på ett så lågt energiintag att din kropp hamnar i svält.
Hetsätningsstörning innebär att du hetsäter mycket stora mängder av sådan mat som du vanligtvis undviker. Hetsätningen pågår under kort tid. Efteråt drabbas du av starka skuld- och skamkänslor.
Bulimi innebär också att du hetsäter, men med skillnaden att du efteråt försöker att göra dig av med det du har ätit, oftast genom att kräkas, ta laxerande medel eller träna intensivt.
Du kan även ha en variant av någon av de här ätstörningarna, till exempel anorexia men befinna dig inom det normala viktspannet. Det är också vanligt att gå från att ha en typ av ätstörning till en annan. Läs mer här
 
Källa: Mind.se
 
Få hjälp och stöd
Föreningen Frisk & Fri arbetar med att stödja oss som har ätstörningar.
Du når dem på länken överst. Frisk & Fri har stödchatt, stödtelefon, möten, mentorer och kurser som kan hjälpa dig. Du får även träffa andra som har samma problematik som du. Vänta inte med att kontakta dem om du misstänker att du eller någon i din närhet har ätstörningar - ju fortare du får hjälp, desto större chans att bli helt frisk.
Länk till Frisk & Fris hemsida

Till startsidan