Ångest fobier depression

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Depression
Att känna sig nere eller ovanligt trött ibland är inget konstigt, det är en del av livet. Men om ingenting riktigt berör dig eller gör att du känner lust under en längre tid, kan du ha fått en depression. Det finns behandling som hjälper mot depression.
Läs mer om depression här https://forum.mind.se/fakta/diagnoser/depression

Generaliserad ångest
Om du har så mycket ångest att du är rädd att det ska hända något hemskt hela tiden kan du ha fått generaliserat ångestsyndrom, GAD. Har du GAD är det som att du har din radar för katastrof ständigt påslagen. Det kan kännas som att du aldrig får någon paus från oron och du känner dig nästan aldrig riktigt trygg.  Det är vanligt att du har andra psykiska eller kroppsliga besvär samtidigt. Du kan till exempel ha tvångstankar, ätstörningar, eller depression eller ständigt ha ont i magen, ryggen eller axlarna. Du kan känna dig yr och desorienterad och ha lätt för att börja gråta.
Läs mer om ångest här: https://forum.mind.se/fakta/diagnoser/generaliserad-angest
K
älla: Mind.se
 
Paniksyndrom
En panikattack är plötslig upplevelse av intensiv rädsla, skräck eller fruktan som inte har någon särskild förklaring. När man får en panikattack kan man få symtom som yrsel, hjärtklappning, obehagskänsla i bröstet, svimningsattacker eller svårigheter att andas, vilket gör att många tror att de fått någon akut sjukdom.

PTSD
Efter mycket påfrestande svåra händelser såsom naturkatastrofer, olyckor, våldshändelser, sexuella övergrepp, tortyr eller fysisk misshandel utvecklar många personer en akut stressreaktion, PTSD. de som har PTSD upplever ofta:
- Påträngande symtom - återkommande, ofrivilliga och plågsamma minnen, mardrömmar, flash-backs eller intensiva psykiska/fysiologiska reaktioner vid triggers
- Undvikande - av sådant som påminner om den traumatiska händelsen såsom vissa situationer, platser, personer, tankar, minnen och sinnesintryck
- Man kan uppleva saker annorlunda och må sämre.
- Övriga symtom som t ex lättskrämdhet.

Social fobi
Personer med social fobi känner ångest i sociala situationer och när de står i centrum för uppmärksamheten. Personer med social fobi undviker ofta sociala sammanhang där de riskerar att känna sig granskade eller bortgjorda. Vardagliga situationer som till exempel att prata, äta eller skriva inför andra kan upplevas ångestframkallande och plågsamma. Genom att undvika andras uppmärksamhet kan personer med social fobi uppleva tillfällig lindring, men de blir inte blir av med den sociala ångesten. Barn och ungdomar har ofta kroppsliga symtom som huvudvärk och magont när de får panikångestattacker.

Specifik fobi
Specifik fobi innebär en rädsla som inte kan förklaras för t ex flygresor, vissa djur, blod, injektioner, höjder eller instängda platser. Specifika fobier är de vanligaste ångestsyndromen i befolkningen. Personer med specifika fobier söker sällan vård, trots att problemen i enskilda fall kan bli handikappande. De vanligaste fobierna är:
Djur (t ex spindlar, ormar, hundar)
Naturlig miljö (t ex höjder, vatten, oväder)
Platsbundenhet (t ex flygplan, instängda utrymmen)
Blod, injektioner eller skador (t ex blodprov, operationer)
Övriga (t ex kräkning, sätta i halsen, sjukdom)

Källa: Psykiatristöd Stockholms Läns Landsting
 
Få stöd av andra
Hos Ångestföreningen i Stockholm kan du få stöd och träffa andra i samma situation som du. http://www.angest-stockholm.se/