Psykoser

Besök webbplatsen Besök webbplatsen.

Om du får en psykos hamnar du i ett tillstånd där du inte klarar av att skilja på dina inre föreställningar, fantasier och den faktiska verkligheten runt omkring dig.

Du kan antingen drabbas av en övergående eller så kallad reaktiv psykos, eller så få återkommande psykoser som symptom på en psykiatrisk diagnos, till exempel schizofreni. De flesta som drabbas av en psykos återhämtar sig med tiden, helt eller delvis. Med behandling minskar risken för nya psykoser.

Vad beror en psykos på?
Det är inte helt utrett varför någon får en psykos, men det kan finnas en individuell sårbarhet som handlar om ärftlighet, uppväxt eller särskilt traumatiska upplevelser. Det finns också ett samband mellan droger som hasch, marijuana och psykoser. Sårbarheten för psykoser ökar om du har svår sömnbrist, ångest hypomani eller depression. Om du har återkommande och långvariga psykoser har du en sjukdom du behöver få behandling för.
 
Text från Mind.se
 
Läs mer om psykoser här (länk till Mind.se)
 
Få stöd av andra
Hos Schizofreniförbundet kan du få stöd av andra i samma situation. På länken överst på den här sidan ser du hur du når dem.

Till startsidan